Des del primer dia que es va decretar l’Estat d’Alarma a causa del COVID-19 , hem sigut conscients de la necessitat de prendre precaucions tant a nivell personal/familiar com en els nostres negocis.
Hem acceptat la situació de risc que en els nostres negocis podíem ocasionar o percebre i, en conseqüència, molts ens hem vist en l’obligació de parar o reduir la nostra activitat econòmica durant diverses setmanes ,fins i tot mesos, fins al punt que alguns negocis, encara dos mesos després, no podran reprendre l’activitat normal i treballaran amb limitacions que reduiran encara més els ingressos econòmics.
És per això, que des de Veïns de Borriol entenem que tota ajuda a incentivar l’economia i a reduir costos és poca, i per tant, els mateixos que hem lloat amb paraules l’actitud dels comerços i autònoms de tancar pel bé comú durant la quarantena ,hem de demostrar en gestos, en realitats ,que estem amb ells.
Per això tota l’Administració haurà de vetlar perquè els negocis (comerços, empreses, autònoms) que tant aporten, tinguen la major ajuda possible.
A més de les ajudes que l’Administració Nacional, Autonòmica i Provincial puguen aportar , és obligació de l’entitat local ajudar en tot el possible.
Per això continuarem defensant que el 100% dels diners destinats a Festes servisca d’ajuda als comerços, empreses i autònoms de la nostra població.
Entenem que és el més lògic, coherent i solidari en els temps que estem vivint.
Molta força a tots.
Tirarem avant.
Borriol solidari.
…/…/…/…/
Desde el primer día que se decretó el Estado de Alarma a causa del COVID-19 , hemos sido conscientes de la necesidad de tomar precauciones tanto a nivel personal/familiar como en nuestros negocios.
Hemos aceptado la situación de riesgo que en nuestros negocios podíamos ocasionar o percibir y, en consecuencia, muchos nos hemos visto en la obligación de parar o reducir nuestra actividad económica durante varias semanas ,incluso meses, hasta el punto de que algunos negocios, aún dos meses después, no van a poder retomar la actividad normal y van a trabajar con limitaciones que menguarán todavía más los ingresos económicos.
Es por ello, que desde Veïns de Borriol entendemos que toda ayuda a incentivar la economía y a reducir costes es poca, y por tanto, los mismos que hemos alabado con palabras la actitud de los comercios y autónomos de cerrar por el bien común durante la cuarentena ,tenemos que demostrar en gestos, en realidades ,que estamos con ellos.
Por ello toda la Administración tendrá que velar para que los negocios (comercios, empresas, autónomos) que tanto aportan, tengan la mayor ayuda posible.
Además de las que la Administración Nacional, Autonómica y Provincial puedan aportar , es obligación de la entidad local de ayudar en todo lo posible.
Por eso vamos a continuar defendiendo que el 100% del dinero destinado a Fiestas sirva de ayuda a los comercios, empresas y autónomos de nuestra población.
Entendemos que es lo más lógico, coherente y solidario en los tiempos que estamos viviendo.
Mucha fuerza a todos.
Saldremos adelante.
Borriol solidario.