LES NOSTRES OBLIGACIONS AMB BORRIOL 2023

Impulsar la compra d’un terreny per al nou col·legi.

Col·locar fanals solars des de l’ermita de Sant Vicent i el camp de futbol.

Potenciar l’actual poliesportiu: Crear un calendari d’activitats esportives per a tota la població.

Ampliar els dies de recollida de reciclatge i col·locació de contenidors per als residus urbans.

Creació de noves places d’aparcament en el nucli urbà.

Residència per a la 3ª edat.

Creació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics.

Millorar les instal·lacions de la Policia Local.

Continuar potenciant el desenvolupament urbanístic de les urbanitzacions/nuclis disseminats (des de la costa la Pobla fins Monte Cristina) i finalitzar les que hem començat des de la nostra entrada a l’equip de govern.

Iniciar la recepció de les urbanitzacions que ho desitgen.

Optimitzar els recursos hídrics.

Potenciarem qualsevol conveni de col·laboració amb Ajuntaments limítrofs en benefici dels ciutadans (autobús, TaxiCas, ambulatori, etc).

Continuarem amb la nostra política d’eficiència econòmica, de comptes sanejats, pagaments a proveïdors menor a 30 dies.

Mantenir i ampliar la bonificació a l’IBI, promogut per nosaltres i aprovat en l’anterior legislatura sobre les plaques d’autoabastament elèctric.

Peatonalitzar la plaça de la Font.

Dotar de mitjans humans i tècnics al post de policia de la Carretera Alcora.

Arranjar els carrers i voreres del nostre poble.

Aproparem a tots els punts del nostre terme qualsevol activitat cultural festiva i esportiva.

Millorarem la connexió entre urbanitzacions i nucli urbà.

Participació ciutadana, directa i real.